रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर

यमुनामाई गाउँपालिका वडा नं. ३, रौतहटका वडा सदस्य राम विश्वास मुखिया र निरगुन पासवान (दुसाद) ले नेपाली नागरिकताको प्रमाण-पत्रको प्रतिलिपि सिफारिसको लागि सहज गराई दिन्छु भनी सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्ने उजुरी एवं सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासबाट खटिई गएको टोलीले निज निरगुन पासवान (दुसाद) लाई सेवाग्राहीसँग रु.१३,०००/- (तेह्र हजार) घुस/रिसवत लिइसकेको अबस्थामा दुर्गाभगवती गाउँपालिका वडा नं. ४ छतौना रौतहटबाट र वडा सदस्य राम विश्वास मुखियालाई यमुनामाई गाउँपालिका वडा नं. १ सुकदेव चौक, रौतहटबाट नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको छ ।

जिल्ला रुपन्देही, सम्मरीमाई गाउँपालिका वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष श्रवण कुमार यादवले जग्गाको चार किल्ला सिफारिस गरिदिने प्रयोजनका लागि पटक-पटक सेवाग्राहीसँग घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्ने उजुरी एवं सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवलबाट खटिई गएको टोलीद्वारा निज श्रवण कुमार यादवलाई सेवाग्राहीसँग रु.७०,०००।– (सत्तरी हजार) घुस/रिसवत लिइसकेको भन्ने सूचनाको आधारमा नियन्त्रणमा लिएको थियो ।अनुसन्धानको सिलसिलामा जिल्ला रुपन्देही, सम्मरीमाई गाउँपालिका वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष श्रवण कुमार यादवले सेवाग्राहीको बाबुको नाममा रहेको जग्गाको चारकिल्ला सिफारिस गरिदिने प्रयोजनको लागि बिभिन्न बहाना बनाई रु.१,००,०००।–(एक लाख) माग गरी बार्गेनिङ पश्चात रु.७०,०००।–(सत्तरी हजार) घुस/रिसवत लिन सहमत भएको स-प्रमाण पुष्टि हुन आएकोले निजको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएकोले निज श्रवण कुमार यादवलाई बिगो रु.७०,०००।– कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) तथा दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन तथा आयोगबाट सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको रकम रु. ७०,०००।– निज श्रवण कुमार यादवबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम असुल उपर गरी जफत गर्ने समेतको मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।

Total Page Visits: 3382 - Today Page Visits: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *